Helpt tegen het snurken

Snore Trainer is een consumentenapplicatie die in samenwerking met Dr. R. Janssen van het Slaapcentrum CWZ te Nijmegen is ontwikkeld. De applicatie leert de gebruiker om tijdens het slapen een rugligging te voorkomen. Juist in deze rugligging is de kans op snurken aanzienlijk groter. Door actief gebruik te maken van gyrometrische gegevens van het device, wordt er een alarm en trilsignaal uitgezonden zodra de gebruiker op zijn rug gaat liggen. Snore Trainer is een applicatie die optimaal gebruikt maakt van de het technologisch vernuft in de iPhone en dit combineert met de specialistische kennis van Dr. Janssen op het gebied van snurken en slaapapneu.

"Na jaren in een andere kamer geslapen te hebben, stopte ik dankzij Snore Trainer met snurken en mag ik weer in hetzelfde bed als mijn vrouw slapen. Onbetaalbaar!. Na een paar dagen had de training al effect: ik stopte met het slapen op mijn rug. De app had ik daarna niet eens meer nodig."

- Onderzoek deelnemer CWZ