Omroep Venlo merkte dat steeds meer van hun trouwe lezers online hun artikelen bekeek. Daarnaast was een groot aantal van hun lezers in het bezit van een smartphone. Hier wilde Omroep Venlo op in spelen door middel van de Omroep Venlo app. In de app kunnen gebruikers het nieuws lezen, gemiste uitzendingen terug kijken, live radio beluisteren, het weer bekijken en de redactie tippen over mogelijke nieuws items. De app is beschikbaar voor iOS en Android.